Kontakt

Terminy egzaminów w Centrum Egzaminacyjnym Goethe-Institut przy UWM w Olsztynie w 2017 roku:

Nazwa egzaminu Zapisy do testu próbnego/inform. Informacja/test próbny Zapisy do egzaminu Egzamin pisemny  

 

Egzamin ustny

 

 

Fit1 do 20.12.2017 05.01.2018 05.01.2018
do 11.05.2018 08.06.2018 08.06.2018
SD1  –  – do 20.12.2017 13.01.2018 13.01.2018
do 11.05.2018 09.06.2018 09.06.2018
GZ A2 Fit in Deutsch  –  – do 20.12.2017 05.01.2018 05.01.2018
do 11.05.2018 08.06.2018 08.06.2018
GZ A2  –  – do 20.12.2017 13.01.2018 13.01.2018
do 11.05.2018 09.06.2018 09.06.2018
B1 02.01.2018-05.01.2018 12.01.2018 02.01.2018-18.01.2018 05.02.2018 05.02.2018
23.04.2018-30.04.2018 11.05.2018 14.05.2018-01.06.2018 16.06.2018 16.06.2018
20.08.2018-01.09.2018 08.09.2018 08.09.2018
B2 02.01.2018-05.01.2018 12.01.2018 02.01.2018-18.01.2018 05.02.2018 05.02.2018
23.04.2018-30.04.2018 11.05.2018 14.05.2018-01.06.2018 16.06.2018 16.06.2018
20.08.2018-01.09.2018 08.09.2018 08.09.2018
C1 02.01.2018-05.01.2018 12.01.2018 02.01.2018-18.01.2018 06.02.2018 06.02.2018
23.04.2018-30.04.2018 11.05.2018 14.05.2018-01.06.2018 15.06.2018 15.06.2018
20.08.2018-01.09.2018 07.09.2018 07.09.2018
C2 02.01.2018-05.01.2018 12.01.2018 02.01.2018-18.01.2018 06.02.2018 06.02.2018
23.04.2018-30.04.2018 11.05.2018 14.05.2018-01.06.2018 15.06.2018 15.06.2018
20.08.2018-01.09.2018 07.09.2018 07.09.2018

Egzamin/

Cena/
Wiek kandydatów
Poziomy według Rady Europy

Goethe-Zertifikat A1:
FIT in Deutsch 1

(10-16 lat)
80 zł

A1

Goethe-Zertifikat A1: START Deutsch 1
(od 16 lat)
240 zł

UWAGA!
Akcja promocyjna dla uczniów (grupy od 6 osób)- Start Deutsch 1 i 2 za 50% ceny, czyli:
SD1 – 120zł
SD2 – 130zł
A1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np.: miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna, i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawiać siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiałe i jest gotowy do pomocy.

Uwaga! Na egzamin FIT 1 i 2 przyjmujemy zapisy po uprzednich konsultacjach telefonicznych lub mailowych. Jest to egzamin grupowy, stąd konieczna jest odpowiednia liczba osób. Terminy do uzgodnienia!

Przed zapisaniem się na egzamin Start  Deutsch 1 również prosimy o kontakt telefoniczny z nami.

Goethe-Zertifikat A2:
FIT in Deutsch

(10-16 lat)
100 zł

A2

Goethe-Zertifikat A2
(od 16 lat)
260 zł

A2

Osoba posługujaca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to np.: bardzo podstwawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie – posredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

Uwaga! Na egzamin FIT 1 i 2 przyjmujemy zapisy po uprzednich konsultacjach telefonicznych lub mailowych. Jest to egzamin grupowy, stąd konieczna jest odpowiednia liczba osób. Terminy do uzgodnienia!

Przed zapisaniem się na egzamin Start  Deutsch 2 również prosimy o kontakt telefoniczny z nami.

Goethe-Zertifikat B1 neu 
(od 16 lat)
410 zł

B1

Teilprüfung (egzamin częściowy: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen – każda część może być zdawana oddzielnie w innym terminie) – cena 140zł za każdą część
B1
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.
UWAGA!
Od 01.08.2013 egzamin na poziomie B1 w nowej zmienionej formie! Można zdawać ten egzamin w całości lub też poszczególne jego części oddzielnie, tj. Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen

Goethe-Zertifikat B2
(od 16 lat)

480 zł

B2

B2
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi – w szerokim zakresie tematów – formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Goethe-Zertifikat C1
(od 16 lat)

510 zł

C1

C1
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, – większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu.

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom  
(od 16 lat)
680 zł

C2

Teilprüfung (egzamin częściowy: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen – każda część może być zdawana oddzielnie w innym terminie) – cena 250zł za każdą część

C2
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko. Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.
UWAGA!
Od 2012 egzamin na poziomie C2 w nowej zmienionej formie! Można zdawać ten egzamin w całości lub też poszczególne jego części oddzielnie, tj. Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen