Kontakt

Terminy egzaminów w Centrum Egzaminacyjnym Goethe-Institut przy UWM w Olsztynie w 2017 roku:

Nazwa egzaminu Zapisy do testu próbnego/inform. Informacja/test próbny Zapisy do egzaminu Egzamin pisemny  

 

Egzamin ustny

 

 

Fit1 do 21.12.2018 05.01.2019 05.01.2019
do 10.05.2019 07.06.2018 07.06.2019
SD1  –  – do 21.12.2018 12.01.2019 12.01.2019
do 10.05.2019 08.06.2019 08.06.2019
GZ A2 Fit in Deutsch  –  – do 21.12.2018 05.01.2019 05.01.2019
do 10.05.2019 07.06.2019 07.06.2019
GZ A2  –  – do 21.12.2018 12.01.2019 12.01.2019
do 10.05.2019 08.06.2019 08.06.2019
B1 02.01.2019-04.01.2019 11.01.2019 02.01.2019-18.01.2019 05.02.2019 05.02.2019
22.04.2019-26.04.2019 10.05.2019 13.05.2019-31.05.2019 15.06.2019 15.06.2019
19.08.2019-30.08.2019 06.09.2019 06.09.2019
B2 02.01.2019-04.01.2019 11.01.2019 02.01.2019-18.01.2019 04.02.2019 04.02.2019
22.04.2019-26.04.2019 10.05.2019 13.05.2018-31.05.2019 15.06.2019 15.06.2019
19.08.2019-30.08.2019 07.09.2019 07.09.2019
C1 02.01.2019-04.01.2019 11.01.2019 02.01.2019-18.01.2019 04.02.2019 04.02.2019
22.04.2019-26.04.2019 10.05.2019 13.05.2019-31.05.2019 14.06.2019 14.06.2019
19.08.2019-30.08.2019 06.09.2019 06.09.2019
C2 02.01.2019-04.01.2019 11.01.2019 02.01.2019-18.01.2019 05.02.2019 05.02.2019
22.04.2019-26.04.2019 10.05.2019 13.05.2019-31.05.2019 14.06.2019 14.06.2019
19.08.2019-30.08.2019 07.09.2019 07.09.2019

Egzamin/Wiek kandydatów

Poziomy według Rady Europy

Goethe-Zertifikat A1:
FIT in Deutsch 1

(10-16 lat)
A1

Goethe-Zertifikat A1: START Deutsch 1
(od 16 lat)

A1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np.: miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna, i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawiać siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiałe i jest gotowy do pomocy.

Uwaga! Na egzamin FIT 1 i 2 przyjmujemy zapisy po uprzednich konsultacjach telefonicznych lub mailowych. Jest to egzamin grupowy, stąd konieczna jest odpowiednia liczba osób. Terminy do uzgodnienia!

Przed zapisaniem się na egzamin Start  Deutsch 1 również prosimy o kontakt telefoniczny z nami.

Goethe-Zertifikat A2:
FIT in Deutsch

(10-16 lat)
A2

Goethe-Zertifikat A2
(od 16 lat)
A2

Osoba posługujaca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to np.: bardzo podstwawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie – posredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

Uwaga! Na egzamin FIT 1 i 2 przyjmujemy zapisy po uprzednich konsultacjach telefonicznych lub mailowych. Jest to egzamin grupowy, stąd konieczna jest odpowiednia liczba osób. Terminy do uzgodnienia!

Przed zapisaniem się na egzamin Start  Deutsch 2 również prosimy o kontakt telefoniczny z nami.

Goethe-Zertifikat B1 neu 
(od 16 lat)
B1

Teilprüfung (egzamin modułowy: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen – każda część może być zdawana oddzielnie w innym terminie)
B1
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

Goethe-Zertifikat B2
(od 16 lat)

B2

Uwaga od 01.2019 – Teilprüfung (egzamin modułowy: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen – każda część może być zdawana oddzielnie w innym terminie)
B2
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi – w szerokim zakresie tematów – formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Goethe-Zertifikat C1
(od 16 lat)

C1

C1
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, – większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu.

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom  
(od 16 lat)
C2

Teilprüfung (egzamin modułowy: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen – każda część może być zdawana oddzielnie w innym terminie)

C2
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko. Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.