Kontakt

DYŻUR PRACOWNIKA CENTRUM
(ZAPISY NA KURSY JĘZYKA NIEMIECKIEGO, TESTY KWALIFIKACYJNE, EGZAMINY ORAZ WSZELKIE INFORMACJE)
(patrz linki: KONTAKT, REKRUTACJA)

Dyżur pracownika Centrum: w okresie wakacyjnym prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy

Szanowni Państwo,
w sprawie zapisów na egzaminy prosimy uprzejmie o kontakt telefoniczny lub mailowy. Będziemy indywidualnie umawiać się z Państwem na zapisy na egzaminy oraz na testy kwalifikacyjne. Na egzamin można zapisać się mailowo.


ul. Kurta Obitza 1, II piętro, pok. 215) 
oraz kontakt mailowy i telefoniczny:
Tel.  89/524 65 35
Tel. kom. 507 275 817, 508 294 870 (w godz. 10.00 – 15.00)
anna.dargiewicz@uwm.edu.pl
alina.kuzborska@uwm.edu.pl

 

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA EGZAMIN? Bardzo ważne informacje!

Na egzamin można zapisać się mailowo lub osobiście podczas dyżuru.

1. Proszę zapoznać się z regulaminem i zasadami przeprowadzania egzaminów Goethe-Institut.

2. Proszę przelać opłatę egzaminacyjną na konto Centrum Egzaminacyjnego:

Opłatę egzaminacyjną prosimy uiszczać przelewem bankowym na rachunek:

Odbiorca:
UWM w Olsztynie (Centrum Egzaminacyjne Goethe-Institut)
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Nr konta: 48 1030 1218 0000 0000 9113 2001,

w polu Tytuł wpłaty proszę wpisać kod: 99.420.001-500 oraz nazwisko i imię osoby zdającej egzamin i symbol egzaminu (A1: FIT 1, A1: Start 1, Goethe Zertifikat A2: FIT IN DEUTSCH, Goethe Zertifikat A2 , B1, B2, C1, C2)

Potwierdzenie dowodu wpłaty należy przesłać drogą mailową na adres anna.dargiewicz@uwm.edu.pl

3. Kopię dowodu wpłaty proszę nam przesłać mailem (w przypadku zapisu online) lub zgłosić się z nią osobiście na zapisy, gdzie kandydat wypełnia formularz zgłoszeniowy na egzamin.

Uwaga! Kandydaci wysyłają kopię dowodu wpłaty mailem na anna.dargiewicz@uwm.edu.pl.
Studenci UWM korzystający z ulgi powinni przedstawić (lub przesłać kopię legitymacji studenckiej). Proszę się dowiadywać o godziny rozpoczęcia egzaminów i sale ze strony internetowej lub pod wskazanymi numerami telefonów.

4. W przypadku zapisu na egzamin mailowo proszę wypełnić formularz zgłoszeniowy na egzamin, przesłać go do nas mailem, następnie wydrukować formularz. Proszę następnie wypełnić !oświadczenie o ochronie danych osobowych i wyrażeniu zgody na przekazanie danych do centralnej bazy danych klientów Goethe-Institut! i również przesłać je nam mailem i wydrukować. Następnie proszę  przynieść na egzamin te dwa podpisane dokumenty. Będą one zbierane w momencie wejścia do sali egzaminacyjnej. (formularz zgłoszeniowy na egzamin oraz oświadczenie o danych osobowych do pobrania na tej stronie!)

5. UWAGA!
Osoby zdające egzamin odbierają certyfikaty osobiście; może to zrobić także osoba pisemnie do tego upoważniona legitymująca się odpowiednim dokumentem. Osoby spoza Olsztyna mogą przywieźć na egzamin ustny zaadresowaną kopertę A4 z naklejonym znaczkiem i wypełnionym awizo na list polecony, a następnie przekazać tę zaadresowaną kopertę Pani Kierownik lub Zastępcy Kierownika CEGI po egzaminie ustnym. Certyfikat zostanie wówczas przesłany Państwu pocztą.

Szanowni Państwo,
uprzejmie prosimy o zastosowanie się do powyższych wytycznych, gdyż niespełnienie warunków dotyczących zapisów na egzamin uniemożliwi uczestnictwo w nim.

Dziękujemy i zapraszamy