Kontakt

1.Zasady przeprowadzania egzaminów A1_FIT in DEUTSCH 1

2. Zasady przeprowadzania egzaminów Goethe Zertifikat A2_FIT in DEUTSCH

3. Zasady przeprowadzania egzaminów A1_Start Deutsch1 

4. Zasady przeprowadzania egzaminów Goethe Zertifikat A2

5. Zasady przeprowadzania egzaminów B1_Zertifikat Deutsch

6. Zasady przeprowadzania egzaminów B2_Goethe-Zertifikat B2

7. Zasady przeprowadzania egzaminów C1_Goethe-Zertifikat C1

8.Zasady przeprowadzania egzaminów Goethe-Zertifikat C2_GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM

9. Aneks do zasad przeprowadzania egzaminów Goethe-Institut_UCZESTNICY WYMAGAJĄCY SPECJALNYCH WARUNKÓW_osoby niepełnosprawne fizycznie